Prospectus

nl en

World Religions: Judaism

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

Verplicht programma: Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011) Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012) Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011) Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012) Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Introduction Buddhism 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamic Studies 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30ec) en de scriptie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Verplicht programma: Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011) Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012) Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011) Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012) Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Taal specialisatie of:

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

The Halakhic Process: Studies in Jewish Biomedical Law 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
Hellenistisch jodendom 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Taalspecialisatie

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Culture of Tibet 5
The multi-religous context of religious caring 5 - 10
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Vroege kerk 5
Werkcollege wereldchristendom 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

De specialisatie jodendom binnen de opleiding Wereldgodsdiensten is erop gericht de student kennis over en inzicht in de geschiedenis en cultuur van het (moderne) jodendom en het (moderne) joodse denken te verschaffen. Het programma voorziet in een literaire taal variant en een sociaal-wetenschappelijke variant. Het biedt veel ruimte aan de student om zich naar eigen keuze te specialiseren. Voor de taalvariant kan gebruik gemaakt worden van het expertise op het gebied van Hebreeuws/ Aramees bij de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen (TCMO).