Prospectus

nl en

Godsdienstsociologie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het propedeusetentamen ‘Inleiding tot de sociale wetenschappen’ moet behaald zijn.

Beschrijving

In het college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie

Leerdoelen

Men leert over religie en levensbeschouwing te denken in sociologische vanuit een sociologische visie.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Hierop verschijnen de documenten die in het college gebruikt zijn alsmede een samenvatting van het college.

Literatuur

I. Furseth and P. Repsted, An Introduction to the Sociology of Religion, Classical and Contemporary Perspectives, Aldershot, Ashgate. ISBN 0-7546-5658-6

Contact

Prof.dr. M.B. ter Borg