Prospectus

nl en

World Religions: Hinduism

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: dr. N. Mohkamsing

Afhankelijk van de interesse van de student kan gekozen worden om zich te specialiseren in bijvoorbeeld Indiaas, Westers, Caribisch, vroeg of hedendaags hindoeïsme.

Invulling van de specialisatie gebeurt in overleg met de docent, dr. N. Mohkamsing

tel.: 071-5271699

Zie tabblad “Informatie” voor een overzicht van het specialisatieprogramma.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het christendom 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Introduction Buddhism 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Islamic Studies 5
Jodendom – inleiding 5

Tweede semester

Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec) en de scriptie (10 ec). N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

De verplichte vakken voor deze specialisatie zijn:

  • Rituelen en symbolen van het hindoeïsme, 5 ec

  • Indiase filosofie, 5-10 ec

  • Hedendaags hindoeïsme, 5 ec

  • Geschiedenis van Zuid-Azie: overzicht, 5 ec

  • Kunst en materiele cultuur van India: Inleiding, 5 ec

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatie vakken:

Premodern History of South and Southeast Asia 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Iconography of Hinduism, Buddhism and Jainism 5
Indiase filosofie 5
Ancient History of India: Saivism 5

Taal specialisatie of:

Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Taal specialisatie of:

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Specialisatievakken:

Contemporary Hinduism 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Advanced Themes in Buddhist Studies 10
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Culture of Tibet 5
Cultuurgeschiedenis van het jodendom 5
The multi-religous context of religious caring 5 - 10
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hekserij en neopaganisme 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Religie en geweld 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Werkcollege wereldchristendom 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.

In India wonen tussen de 600 en 700 miljoen hindoes. Verspreid over de wereld leven ook grote aantallen hindoes. Deze gemeenschappen zijn zowel in India als daarbuiten zeer divers van karakter. In deze specialisatie wordt aandacht geschonken aan het Hindoeïsme in India èn daarbuiten.

In deze specialisatie komen de verschillende kanten van het Hindoeïsme aan bod: India, Europa en het Caraïbisch gebied, de verschillende stromingen, de geschriften, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Hoewel India een seculier land is, speelt religie een niet te onderschatten rol in de Indiase politiek, ook aan deze tegenstrijdigheid zal aandacht worden geschonken.

Hoe divers de gemeenschap van hindoes buiten India ook mag zijn, de band met India als moederland blijft hecht. Wie zich wil richten op de hedendaagse varianten van het Hindoeïsme kan daarbij de keuze maken tussen het Hindoeïsme van India of een van de verspreidingsgebieden, zoals Nederland, het Caraïbisch gebied (m.n. Suriname) of het Verenigd Koninkrijk.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het hindoeïsme, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methode en Technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het hindoeïsme van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en Technieken.