Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van het hindoeïsme

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het college Inleiding hindoeïsme moet met voldoende resultaat zijn afgesloten.

Beschrijving

In deze cursus worden de rituelen en symbolen die in het hindoeïsme een belangrijke rol spelen besproken. De ontwikkelingen op het gebied van religie, cosmologie, mythologie en iconografie komen daarbij uitgebreid aan bod. Uitganspunt is het Vedisch ritueel en de daarbij behorende aparaat aan symboliek; we gaan kijken hoe zaken uit micro en macro cosmos met elkaar worden geïdentificeerd en met een welk doel. In het tweede deel van de cursus richten we ons op de devotie (bhakti) en verering (puja) en kijken hoe dit wordt geuit middels rituelen en symbolen in hedendaagse hindoeïsme.

Leerdoelen

Het verkrijgen van inzicht in de voornaamste symbolen en rituelen van het hindoeïsme in historische en hedendaagse context. Inzicht in de betekenis van de samskara’s in het leven van de Hindoe. Kennis van de belangrijkste bronnen en methodes en oefening in het leren herkennen van hindoe ritueel en symboliek, zowel in traditionele als moderne context.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Actieve bijdrage op college en een eindpaper.

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen alsook om samenvattingen (bijv. diapresentaties) beschikbaar te stellen.

Literatuur

  • Catherine Bell, 1997, Ritual. Perspectives and Dimensions. Oxford University Press

  • Axel Michaels, 2004, Hinduism. Past and Present. Princeton University Press.

  • M.L.V. Narayan, 2007, Flipside of Hindu Symbolism. Fultus Books

  • Anne Mackenzie Pearson, 1996, Because it gives me peace of mind. Ritual Fasts in the Religious Lives of Hindu Women. State University of New York Press.

  • Aisha Khan, 1994, ‘Juthaa in Trinidad’. In: American Ethologist 21 (2):245-269

Aanmelden

Bij de docent: dr. N. Mohkamsing
email: n.mohkamsing@hum.leidenuniv.nl
tel.: 071-527 1699

Contact

Dr. N. Mohkamsing
email: n.mohkamsing@hum.leidenuniv.nl
tel.: 071-527 1699