Prospectus

nl en

Contemporary Hinduism

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het college Inleiding hindoeïsme moet met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In deze cursus ligt de nadruk op de diversiteit, de verschillende vormen en verschijningen van het hedendaags hindoeïsme. In het eerste deel van de collegereeks staan verschillende tradtities en stromingen van het hindoeïsme in het hedendaage India centraal, met name die in de laatste twee eeuwen zijn ontwikkeld. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de verspreiding van het hindoeïsme over de wereld met o.a. aandacht voor Nederland en het Caraïbisch gebied, de Verenigde Staten en Engeland.
Naast de traditionele vormen van hindoeïsme in en buiten India, wordt ook ingegaan op de opkomst van moderne vormen en de daarbijbehorende spiritualiteit.
Studenten hebben na afronding kennis van de dynamiek van het hindoeïsme als religie in zowel India als daarbuiten. Ze krijgen inzicht in de betekenis van religie in het leven van de hindoe in zowel traditionele als moderne context en kunnen zelfstandig reflecteren op fundamentele thema’s van het hedendaags hindoeïsme. Zij hebben geleerd om bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Leerdoelen

Het verkrijgen van kennis van de dynamiek van het hindoeïsme als religie in verschillende tijdsperken en onder verschillende invloeden in de hedendaagse context. Inzicht verkrijgen in de betekenis van religie in het leven van de hindoe in zowel traditionele als moderne context.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, incl. een bezoek aan een hindoe-bijeenkomst.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, tussentoets en een eindpaper.

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen alsook om sammenvattingen (bijv. PP-presentaties) beschikbaar te stellen.

Literatuur

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.

  • C.J. Fuller, The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton 1992 [2004].

  • David Smith, Hinduism and Modernity. Oxford 2003.

Aanbevolen literatuur:

  • Freek L. Bakker, Hindoes in een Creoolse Wereld. Zoetermeer 1999.

  • Rajendra Prasad, Tears in Paradise. Auckland 2004.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Dr. N. Mohkamsing
email: n.mohkamsing@hum.leidenuniv.nl
tel.: 071-527 1699