Prospectus

nl en

Nieuwe religieuze bewegingen en new age

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt ingegaan op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends en ontwikkelingen in religieus denken en gedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de term New Age en neopaganisme worden samengebracht.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over resultaten met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen en New Age religies in moderne westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis over en inzicht in ontstaan, ontwikkeling, interne dynamiek, sociale functie en culturele betekenis van religieuze bewegingen binnen het wijdere verband van de samenleving.

Studenten zijn in staat op basis van literatuuronderzoek een vraagstelling en een onderzoeksplan te formuleren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk werkstuk (60%) en tussentijdse opdrachten (40%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, etc.

Literatuur

  • Douglas E. Cowan & David G. Bromley, Cults and New Religions: A Brief History (Oxford: Blackwell, 2008).

Daarnaast wordt aanvullende, nader op te geven literatuur bestudeerd voor het werkstuk.

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

Docent: w.hofstee@hum.leidenuniv.nl