Prospectus

nl en

Moderne denkers en stromingen in de islam

Course
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis van de islam

Beschrijving

In dit college worden verschillende hedendaagse religieuze stromingen binnen de soennitische en shiistische islam bestudeerd in hun sociale en historische context. Speciale aandacht wordt besteed aan denkers binnen stromingen als het traditionalisme, salafisme, modernisme en secularisme.
Centraal staat de wisselwerking tussen maatschappelijke en politieke aspecten enerzijds, en de ontwikkeling van religieuze ideeën en instellingen anderzijds. Daarbij wordt ingegaan op de interpretatiemogelijkheden die werden – en worden – gevonden in de islamitische primaire bronnen (Koran, Sunna, fiqh) om antwoord te geven op hedendaagse religieus-culturele, sociale en politieke kwesties.
Vragen die in het college aan de orde komen in dit college zijn: Waarom voelden de moslims de noodzaak om het islamitische verleden en tradities opnieuw te evalueren? Op welke wijze gebeurde dat? Welke debatten voerden de intellectuele moslimelite over de westerse invloed op het dagelijkse leven van moslims en de rol van idjtihad (zelfstandige interpretatie) daarin? Voor welke uitdagingen ziet de moslim zich in het hedendaagse westen geplaatst?

Leerdoelen

Kennis: Na het volgen van dit college heeft de student kennis van a) de meest vooraanstaande en gezaghebbende religieuze figuren en richtingen in de geschiedenis en ontwikkelingen van het modern islamitisch denken, b) de typologie van stromingen (zoals traditionalisme, neo-traditionalisme, fundamentalisme, reformisme, islamisme of politieke islam, modernisme, en neo-modernisme), c) verschillende denkers (zoals Muhammad Abduh, Rashid Rida, Yusuf al-Qaradawi, Tariq Ramadan, Sayyid Hossein Nasr, en Abdel-Karim Souroush).

Inzicht: De student krijgt inzicht in de diversiteit van denkers en stromingen, en hun visies op de confrontatie van moslims met de moderniteit, zulks aan de hand van verschillende thema’s, zoals reformatie, de relatie met het westen, positie van vrouwen in de islam, islam en politiek etc.

Vaardigheden: Na afloop van het college wordt van de student verwacht dat hij/zij verschillende denkpatronen kan herkennen, benoemen en in de juiste typologie kan plaatsen.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Responsiecollege

  • Van de student wordt actieve deelname verwacht

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, , voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Selectie van artikelen die worden opgegeven tijdens het college:

Shepard, William E., ‘Islam and Ideology: Towards a Typology’, International Journal of Middle East Studies, vol. 19/3 (August 1987), pp. 307-335;
Graham, William A., ‘Traditionalism in Islam: An essay in Interpretation’, Journal of Interdisciplinary History, vol. 23/3, Religion and History (winter 1993), pp. 495-522;
Vakili, Valla, ‘Abdolkarim Soroush and Critical Discourse in Iran’, in John Esposito and John Voll, (eds.), The Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 2001 (chapter 9).

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via USIS.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad
u.ryad@hum.leidenuniv.nl + 31 (0) 71 5272568
Homepage: http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/ryad.jsp.

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.