Prospectus

nl en

Inleiding hindoeïsme

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen voorwaarden.

Beschrijving

Middels twaalf hoorcolleges, ondersteund door literatuur, diapresentaties en ander beeldmateriaal, wordt een historisch en thematisch overzicht van het hindoeïsme te bieden, beginnend met haar ontstaan en hoe zij zich in de loop van enkele millennia heeft ontwikkeld. Een korte kennismaking met de Vedische mythologie laat zien hoe respect en ontzag voor de elementen en andere machten en krachten uit de natuur heeft geleidt tot het ontstaan van het hindoe-pantheon. Naast het ritueel is er aandacht voor ontwikkelingen waarbij kennis (jnana) en devotie (bhakti) een belangrijkere rol spelen. Verder aandachtspunten zijn o.a. hindoe-nationalisme, hindoe-muziek, dans, kunst, architectuur en cuisine.

Leerdoelen

Inzicht in kernbegrippen uit het hindoeïsme zoals dharma, jnana, karma, bhakti, moksha, varna, enz. Studenten hebben na deze collegereeks een globaal beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het hindoeïsme, alsook inzicht in het spanningsveld tussen theorie en praktijk.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • tussentoets (30% van het cijfer)

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70% van het cijfer)

Blackboard

Voor info en algemene mededelingen alsook om samenvattingen (bijv. PowerPoint-presentaties) beschikbaar te stellen.

Literatuur

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.

  • C.J. Fuller, 1992 [2004], The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

  • David Smith, 2003, Hinduism and Modernity. Oxford: Blackwell Publishing.

Hiervan moet de eerste titel zeker aangeschaft worden. Op Blackboard staat welke pagina’s daarvan vooraf bestudeerd moet worden per college.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Dr. N. Mohkamsing
e-mail: n.mohkamsing@hum.leidenuniv.nl
tel.: 071-527 1699