Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van het christendom

Course
2010-2011

Toegangseisen

Afgerond college Geschiedenis van het christendom of Modern christendom I

Beschrijving

In dit college worden de rituelen en symbolen die in het christendom een belangrijke rol spelen besproken tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de liturgie en de feestkalender. Naast de klassieke ‘westerse’ en ‘oosterse’ tradities zullen ook nieuwe christelijke vormen in het ‘zuiden’ aan de orde komen.

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste symbolen en rituelen van het christendom in historische en hedendaagse context, kennis van de verschillende liturgische families, kennis van de belangrijkste bronnen en methodes en enige oefening in het uitvoeren van eigen onderzoek op dit terrein.

Na afloop zijn de studenten bekend met

 • de voornaamste symbolen en rituelen van het christendom in historische en hedendaagse context,

 • de verschillende liturgische families,

 • en de belangrijkste bronnen en wetenschappelijke methodes die op dit terrein gebruikt worden.
  en hebben ze enige ervaring met het uitvoeren van eigen onderzoek op dit terrein en de mondelinge en schriftelijke presentatie daarvan.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege, incl. drie bezoeken aan christelijke bijeenkomsten als onderdeel van het eigen onderzoek.

Toetsing

 • participatie tijdens colleges (onvoldoende/voldoende/goed)

 • wekelijkse toetsing via essayvragen naar aanleiding van literatuur (onvoldoende/voldoende/goed)

 • mondelinge presentatie eigen onderzoek (tijdens colleges 7 t/m 9; onvoldoende/voldoende/goed)

 • afsluitend paper over eigen onderzoek (na afloop collegereeks; 2500-3000 woorden; alleen in te leveren als de vorige opdrachten allemaal minstens voldoende hebben gescoord)
  Eindcijfer: cijfer paper, afronding naar aanleiding van overige opdrachten.

Blackboard

Ja – voor programma, literatuuropgave (soms ook literatuur), wekelijkse opdrachten

Literatuur

Losse artikelen, nader op te geven.

Aanmelden

In Blackboard, vanaf 10 januari 2011.

Contact

H.L. Murre-van den Berg