Prospectus

nl en

Geschiedenis van het christendom

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Tijdens dit college zal een overzicht van de geschiedenis van het christendom gegeven worden, met aandacht voor het ontstaan van de verschillende hoofdstromingen van het wereldwijde christendom en voor de constante thema’s in deze geschiedenis. Deze thema’s zijn onder andere: de relatie tussen kerk en staat, spanningen tussen intellectuele, charismatische en rituele vormen van christendom, de invloed en context van eschatologische stromingen en de rol van objecten, kunst en architectuur.
Voor deelname aan alle overige vakken van de afdeling Geschiedenis van het christendom moet dit college met goed gevolg zijn afgerond.

Leerdoelen

Studenten worden geacht na deze collegereeks een globaal beeld te hebben van ontstaan en ontwikkeling van het wereldwijde christendom, de belangrijkste continue thema’s kunnen benoemen en herkennen, en inzicht te hebben in de problemen die met de bestudering van deze geschiedenis samenhangen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Thuistentamen over hfst 1 t/m 18 (50%) – Afsluitend schriftelijk tentamen over hfst 19 t/m 30 (50%)

Blackboard

  • rooster en onderwerp colleges – na afloop samenvatting van lesstof beschikbaar – oefenvragen afsluitend tentamen

Literatuur

David Chidester, Christianity. A Global History (London: 2000 of paperback: New York 2001).

Aanmelden

Blackboardmodule, inschrijven vanaf 23/8/10

Contact

H.L. Murre-van den Berg: h.l.murre@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen