Prospectus

nl en

World Religions: Hinduism

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: dr. N. Mohkamsing

Afhankelijk van de interesse van de student kan gekozen worden om zich te specialiseren in bijvoorbeeld Indiaas, Westers, Caribisch, vroeg of hedendaags hindoeïsme.

Invulling van de specialisatie gebeurt in overleg met de docent, dr. N. Mohkamsing

tel.: 071-5271699

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk. Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

  • Specialisatiecursus Hindoeïsme (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

en kies 1 van de 2:

Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec) of Methoden en technieken

Hindi 1 10
Sanskrit 1 10
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

  • Specialisatiecursus Hindoeïsme (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van de 2:

Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec) of Methoden en technieken

Hindi 2 (Leiden / India) 10
Sanskrit 2 10
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Premodern History of South and Southeast Asia 5
Hindu and buddhist kingdoms in South and South East Asia 5
Iconografie van ZZOA 5
Contemporary Hinduism 5
Hindu myths in the art of South and Southeast Asia 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

  • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

en kies 1 van 2:

  • Taalcursus (in overeenstemming met de religie specialisatie)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

  • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Specialisatievakken

Premodern History of South and Southeast Asia 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Iconography of Hinduism, Buddhism and Jainism 5
Contemporary Hinduism 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Buddhist Psychology 5
Karma (in boeddhisme) 5
Moderne islamitische theologie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Hekserij en neopaganisme 5
Conflicts and Collective Violence in South Asia 5
Modern Christianity I 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
History of style in the art of South and Southeast Asia 5
Religion and the immigrant experience 5
Key Developments in Christian Theology 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Syriac 1 5
Topics in Buddhist Studies: Apologetic Dimensions of Late Indian Buddhist Philosophy 5

Tweede semester

Contemporary Hinduism 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Buddhist Art in Asia 5
Reading Indian Nationalism 10
Chinese Buddhism 5
Indiase filosofie 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
Tibetan Buddhism 5
Death and Dying 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Cultural history of the Jews 5
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
The multi-religous context of religious caring 5
Vroege kerk 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Syriac II 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

In India wonen tussen de 600 en 700 miljoen hindoes. Verspreid over de wereld leven ook grote aantallen hindoes. Deze gemeenschappen zijn zowel in India als daarbuiten zeer divers van karakter. In deze specialisatie wordt aandacht geschonken aan het Hindoeïsme in India èn daarbuiten.

In deze specialisatie komen de verschillende kanten van het Hindoeïsme aan bod: India, Europa en het Caraïbisch gebied, de verschillende stromingen, de geschriften, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Hoewel India een seculier land is, speelt religie een niet te onderschatten rol in de Indiase politiek, ook aan deze tegenstrijdigheid zal aandacht worden geschonken.

Hoe divers de gemeenschap van hindoes buiten India ook mag zijn, de band met India als moederland blijft hecht. Wie zich wil richten op de hedendaagse varianten van het Hindoeïsme kan daarbij de keuze maken tussen het Hindoeïsme van India of een van de verspreidingsgebieden, zoals Nederland, het Caraïbisch gebied (m.n. Suriname) of het Verenigd Koninkrijk.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het hindoeïsme, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methode en Technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het hindoeïsme van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en Technieken.