Prospectus

nl en

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk)

Course
2011-2012

Toegangseisen

De cursussen Methoden en Technieken 1 en 2 moeten met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In dit college worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die nodig zijn om een veldonderzoek van beperkte omvang uit te voeren.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

  • een onderzoeksplan te schrijven

  • op grond daarvan een kleinschalig veldonderzoek te verrichten bestaande uit participerende observatie en interviews

  • het verzamelde materiaal te analyseren en te interpreteren

  • daarover een verslag te schrijven.
    In deze cursus zullen algemene academische vaardigheden, zoals schriftelijke presentatievaardigheden, elementaire onderzoeksvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden worden geoefend.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Colleges en practicum.

Toetsing

  • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

  • Onderzoeksplan (10% van het eindcijfer)

  • Etnografisch verslag (80% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Paul Atkinson and Martyn Hammersley. Ethnography: Principles in Practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Dessing