Prospectus

nl en

World Religions: Judaism

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk. Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

  • Specialisatiecursus Jodendom (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

en kies 1 van 2:

  • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

  • Specialisatiecursus Jodendom (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van 2:

  • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Jewish Culture: The Synagogue. Focus of Jewish Life and Learning 5
Hellenistisch jodendom 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

  • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

en kies 1 van 2:

  • Taalcursus (in overeenstemming met de religie specialisatie)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

  • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Beide semesters

BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10
Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Specialisatievakken

Hellenistisch jodendom 5
Qumran Hebreeuws-Aramees 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hekserij en neopaganisme 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Key Developments in Christian Theology 5
Modern Christianity I 5
Moderne islamitische theologie 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Syriac 1 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Tweede semester

Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultural history of the Jews 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Hellenistisch jodendom 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
The multi-religous context of religious caring 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Syriac II 5
Vroege kerk 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

De specialisatie jodendom binnen de opleiding Wereldgodsdiensten is erop gericht de student kennis over en inzicht in de geschiedenis en cultuur van het (moderne) jodendom en het (moderne) joodse denken te verschaffen. Het programma voorziet in een literaire taal variant en een sociaal-wetenschappelijke variant. Het biedt veel ruimte aan de student om zich naar eigen keuze te specialiseren. Voor de taalvariant kan gebruik gemaakt worden van het expertise op het gebied van Hebreeuws/ Aramees bij de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen (TCMO).