Prospectus

nl en

Methoden en technieken 1: algemene inleiding

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse dient te zijn afgerond.

Beschrijving

Deze cursus betreft een eerste kennismaking met het wetenschappelijk bedrijf, in het bijzonder de verschillende methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek, en met verschillende begrippen die in dat kader worden gehanteerd. Ook wordt een deel van de cursus besteed aan wetenschapsfilosofie. Daarnaast leren studenten een eigen onderzoeksvraag te formuleren en deze te onderbouwen op basis van argumenten en wetenschappelijke literatuur. Zij leren dat de keuze van een onderzoeksmethode afhankelijk is van de onderzoeksvraag. Ook leren zij de uitkomsten van door anderen verricht onderzoek te interpreteren en op juiste waarde te schatten.

Leerdoelen

Studenten kunnen de mogelijkheden en beperkingen bespreken van verschillende soorten onderzoek. Zij kunnen een sociaal-wetenschappelijke of historische probleemstelling formuleren en een daarbij passende literatuurstudie uitvoeren. Zij weten wat bedoeld wordt met een ‘wetenschappelijke houding’ en met begrippen als controleerbaarheid, weerlegbaarheid en betrouwbaarheid. Zij zijn in staat sociaal-wetenschappelijk en historisch onderzoek van anderen te beoordelen.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Papers en eindwerkstuk.

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • W.C.Booth, G.G. Colomb & J.M. Williams, The Craft of Research. 2nd ed. (Chicago 2003). – P. Swanborn, Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2002 of later). – C.W. Wright Mills, “On Intellectual Craftmanship” in dez., The Sociological Imagination (Harmondsworth 1978, oorspr.: Oxford 1959).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, bij blackboard aan te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr W. Hofstee.

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.