Prospectus

nl en

World Religions: Christianity

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: Prof. dr. E.G.E. van der Wall en Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk. Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatiecursus Christendom (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

 • Specialisatiecursus Christendom (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Global Christianity 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

en kies 1 van 2:

 • Taalcursus (in overeenstemming met de religie specialisatie)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Specialisatievakken

Modern Christianity I 5
Modern christendom II 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Global Christianity 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Classical Armenian 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Hekserij en neopaganisme 5
Inleiding tot het Nieuwe Testament 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Jewish Culture: The Synagogue. Focus of Jewish Life and Learning 5
Key Developments in Christian Theology 5
Moderne islamitische theologie 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Syriac II 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Tweede semester

Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultural history of the Jews 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Dordt in context 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Hellenistisch jodendom 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
The multi-religous context of religious caring 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Sji'isme 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Syriac 1 5
Vroege kerk 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg

Ongeveer een derde van de wereldbevolking rekent zich op dit moment tot het christendom. Verspreid over alle continenten, met grote aantallen aanhangers in de beide Amerika’s, Afrika, de Stille Zuidzee en Europa, en daarnaast flinke gemeenschappen in allerlei Aziatische landen, is het christendom zeer divers van karakter.

In deze specialisatie komen al deze verschillende kanten van het christendom aan bod: christendom in Europa en Amerika, christendom in Afrika en Azië, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Ook de verschillende kerken, de internationale contacten tussen kerken, orthodox, katholiek, protestants en pentecostaal krijgen hun plaats.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het christendom, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methoden en technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het christendom van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en technieken.

In het derde jaar kun je door de keuze van vervolgvakken, de onderwerpen van papers, de algemene keuzeruimte, en de bachelorscriptie meer je eigen accent leggen, door je te concentreren op het christendom van een specifieke stroming, in een bepaalde periode en een bepaalde regio.

Het programma christendom binnen Wereldgodsdiensten geeft in ieder geval toegang tot twee mastertracks bij Religious Studies die op dit moment worden aangeboden: Christianity and Judaism in Modern Western Culture en Christianity of the Middle East. Met een goede samenstelling van het keuzepakket in het derde jaar zijn andere tracks binnen of buiten de MA-opleiding Religious Studies ook een mogelijkheid. Daarnaast vormt het programma een goede basis voor degenen die verder willen in de journalistiek, ontwikkelingssamenwerking en beleidsmatige functies bij lokale of nationale overheid.

De specialisatie bestaat uit de volgende vakken (totaal 30 EC):

 • 4 semesters Kerkhistorisch werkgezelschap SSS (zie weblog Murre-van den Berg) (5 EC)

 • Modern christendom 1 (MvdB, VdW, Buisman; eerste semester, 5 EC)

 • Werkcollege modern wereldchristendom (eerste semester; 5 EC)

 • Modern christendom 2 (vdWall, tweede semester, 5 EC)

 • Rituelen en symbolen van het christendom (MvdBerg, tweede semester, 5 EC)

 • Werkcollege Moderne ketters/Seminar Modern Heretics (vdWall, tweede semester, 5 EC)

 • Vak naar keuze (5 EC): ofwel regiogeschiedenis passend bij de voorgenomen specialisatie ofwel niet eerder gevolgd vak op het gebied van de geschiedenis van het christendom.

De bachelorscriptie (10 EC) wordt naar keuze onder begeleiding van een van de docenten christendom geschreven, Van der Wall, Murre-van den Berg of Buisman.

Daarnaast wordt 20 EC besteed aan studie van een taal of een aantal colleges Methoden en technieken. In geval van de taalvariant (totaal 20 EC) is de taalkeuze afhankelijk van verdere regionale of historische specialisatie. Passende talen bij het moderne programma zijn onder andere Latijn, Syrisch, Arabisch, Swahili, Chinees of Hindi.