Prospectus

nl en

World Religions: Christianity

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: Prof. dr. E.G.E. van der Wall, Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg en Prof dr R.B. ter Haar Romeny

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10
Modern Christianity I 5
Global Christianity 5
Key Developments in Christian Theology 5
Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10
Modern christendom II 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Modern Christianity I 5
Global Christianity 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Contemporary Buddhism: Global Buddhism 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Jewish History: The Jews of Iraq 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Modern Islamic Theology 5
Monasticisms in World Religions 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Theologie en filosofie van de islam 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Islam advanced 5
Art History and Archaeology of the Christian and Islamic Middle East 5.0/10.0
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Cultural history of the Jews 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Contemporary Hinduism 5
Islam in Asia and Africa 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg

Ongeveer een derde van de wereldbevolking rekent zich op dit moment tot het christendom. Verspreid over alle continenten, met grote aantallen aanhangers in de beide Amerika’s, Afrika, de Stille Zuidzee en Europa, en daarnaast flinke gemeenschappen in allerlei Aziatische landen, is het christendom zeer divers van karakter.

In deze specialisatie komen al deze verschillende kanten van het christendom aan bod: christendom in Europa en Amerika, christendom in Afrika en Azië, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Ook de verschillende kerken, de internationale contacten tussen kerken, orthodox, katholiek, protestants en pentecostaal krijgen hun plaats.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het christendom, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methoden en technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het christendom van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en technieken.

In het derde jaar kun je door de keuze van vervolgvakken, de onderwerpen van papers, de algemene keuzeruimte, en de bachelorscriptie meer je eigen accent leggen, door je te concentreren op het christendom van een specifieke stroming, in een bepaalde periode en een bepaalde regio.

Het programma christendom binnen Wereldgodsdiensten geeft in ieder geval toegang tot de tracks Christianity en Religion, Culture and Society van de masteropleiding Religious Studies. Met een goede samenstelling van het keuzepakket in het derde jaar zijn andere tracks binnen of buiten de MA-opleiding Religious Studies ook een mogelijkheid. Daarnaast vormt het programma een goede basis voor degenen die verder willen in de journalistiek, ontwikkelingssamenwerking en beleidsmatige functies bij lokale of nationale overheid.

De specialisatie bestaat uit de volgende vakken (totaal 30 EC):

  • 4 semesters Kerkhistorisch werkgezelschap SSS (zie weblog Murre-van den Berg) (5 EC)

  • Modern christendom 1 (eerste semester, 5 EC)

  • Global Christianity (eerste semester; 5 EC)

  • Modern christendom 2 (tweede semester, 5 EC)

  • Rituelen en symbolen van het christendom (tweede semester, 5 EC)

  • Werkcollege Moderne ketters/Seminar Modern Heretics (tweede semester, 5 EC)

  • Vak naar keuze (5 EC): ofwel regiogeschiedenis passend bij de voorgenomen specialisatie ofwel niet eerder gevolgd vak op het gebied van de geschiedenis van het christendom.

De bachelorscriptie (10 EC) wordt naar keuze onder begeleiding van een van de docenten christendom geschreven, Van der Wall, Murre-van den Berg of Buisman.

Daarnaast wordt 20 EC besteed aan studie van een taal of een aantal colleges Methoden en technieken. In geval van de taalvariant (totaal 20 EC) is de taalkeuze afhankelijk van verdere regionale of historische specialisatie. Passende talen bij het moderne programma zijn onder andere Latijn, Syrisch, Arabisch, Swahili, Chinees of Hindi.