Prospectus

nl en

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten

Course
2012-2013

Toegangseisen

Er zijn geen formele eisen voor toelating, maar kennis van de antieke godsdiensten en van methode en theorie van de godsdienstwetenschap wordt wel verondersteld. Kennis van antieke talen is niet vereist.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met de religieuze, wijsgerige en rituele tradities uit de (late) oudheid die vaak worden samengebracht onder de noemer “gnostiek”. Het gaat hier om het Corpus Hermeticum, de christelijk-gnostische literatuur en twee religies die wortelen in de late oudheid: het Manicheïsme en het Mandeëers. Bovendien zal er aandacht besteed worden aan de toeëigening en herleving van de ideeënwereld van de laat-antieke gnosis in de westerse cultuurgeschiedenis sinds de Renaissance.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Leerdoelen

Na afronding van dit college hebben studenten kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de verschillende tradities die onder de noemer “gnostiek” worden samengebracht en van de literatuur en de rituelen van deze bewegingen. Ze hebben inzicht in de recente wetenschappelijke discussies over deze onderwerpen en eveneens in de achtergronden van de hedendaagse grote belangstelling voor deze vormen van religie.

Onderwijsvorm

Combinatie hoorcollege (colleges 1-6) en werkcollege (het gezamenlijk bestuderen van teksten; colleges 7-12).

Toetsing

Take home-tentamen.

Blackboard

De Blackboard-ondersteuning van deze cursus beperkt zich tot collegeplanning, nadere informatie over de literatuur en suggesties voor verder bronnenmateriaal in de bibliotheek en op Internet.

Literatuur

De literatuur voor dit college bestaat uit wetenschappelijke studies van de verschillende tradities en primaire teksten (in vertaling) en wordt tijdens het college vastgesteld. In ieder geval wordt gebruik gemaakt van M.A. Williams, Rethinking “Gnosticism”: An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton 1996. Dit boek hoeft niet te worden aangeschaft.

Aanmelden

Studenten melden zich aan voor dit college door zich in te schrijven in de Blackboard-module
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong

Opmerkingen

Dit college is verplicht voor studenten die de specialisatie Antieke godsdiensten binnen Wereldgodsdiensten volgen en voor studenten Wereldgodsdiensten met specialisatie Nieuwe religieuze bewegingen. De onderwerpen voor de papers verschillen per specialisatie

Dit vak wordt afwisselend met “Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten” gegeven. In 2010-2011 is “Gnosis en Hermetica” aan de beurt; in 2013-2014 zal “Rituelen en symbolen antieke godsdiensten” weer gegeven worden.