Prospectus

nl en

World Religions

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docenten:

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10
Theologie en filosofie van de islam 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee:

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Theologie en filosofie van de islam 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Global Christianity 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Contemporary Buddhism: Global Buddhism 5
Jewish History: The Jews of Iraq 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Key Developments in Christian Theology 5
Modern Christianity I 5
Monasticisms in World Religions 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5
Cultural history of the Jews 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Contemporary Hinduism 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Seminar 1: Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Vroege kerk 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. M.S. Berger

De specialisatie islam binnen de BA wereldgodsdiensten maakt gebruik van het ruime aanbod aan Islam gerelateerde vakken van de opleiding Islamitische Theologie, van de opleidingen aan de Faculteit Letteren, zoals Arabische, Nieuw-Perzische en Turkse talen en culturen van het Onderwijsinsituut Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO), Talen en culturen van Zuidoost- Azië en Oceanië.

Behalve de vakken die voor alle studenten van wereldgodsdiensten verplicht zijn, zijn daarnaast ook 30 ects aan specialisatie vakken verplicht. Deze colleges worden in overleg met de docent verspreid over het tweede en derde jaar. De volgende vakken zijn verplicht binnen de specialisatie Islam van wereldgodsdiensten.

  • Islam in het Westen, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Theologie en filosofie van de Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Rituelen en Symbolen in Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

  • Islam: Recht en religie van minderheden, 5 ec

  • Islamitische Kunst en Materiële Cultuur, 5 ec (TCMO)

  • Sociale, economische en medische voorschriften van de islam, 5 ec