Prospectus

nl en

Antropologie van de religie

Course
2012-2013

Toegangseisen

Het prop. onderdeel Inleiding GW (kerncurriculum vak) dient te zijn gevolgd en afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt aan de hand van verschillende thema’s ingegaan op de theoretische
analyse van empirisch onderzoeksmateriaal uit verschillende religies. Duidelijk wordt
gemaakt wat een antropologische benadering van religie inhoudt en hoe opvattingen
daarover zich hebben ontwikkeld. Daarbij komen niet alleen de historische
ontwikkelingen en het vergelijkende en holistische aspect van deze benadering aan de
orde, maar ook de methodiek van de participerende observatie.
Uitgangspunt is dat religie en religieuze ‘feiten’ hier gezien worden als intrinsiek deel uitmakend van meer omvangrijke sociale en culturele eenheden, en dat onderzoek naar religie onvermijdelijk verbonden is met onderzoek naar sociale reproductie, gender, macht, economie en politiek. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe het resultaat van onderzoek in relatief kleine eenheden licht werpt op de grotere formaties waar zij deel van uitmaken.

Leerdoelen

Na afloop hebben de studenten kennis verworven over theorieën en methoden van de culturele antropologie
in het algemeen en van de godsdienstantropologie in het bijzonder. Zij beschikken over kennis van en
inzicht in methodische en theoretische vraagstukken die verbonden zijn met dit type onderzoek, en kunnen
aan de hand van concrete voorbeelden uit de godsdienstantropologie illustreren hoe met die vraagstukken
door verschillende onderzoekers is omgegaan. Zij zijn tevens in staat empirische gegevens theoretisch te
plaatsen, te analyseren en deze te relateren aan de grotere verbanden waar ze deel van uitmaken. Zij zijn in staat hierover op een wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten (40%) en tentamen (60%).

Blackboard

Ja.

Literatuur (verplicht)

B. Morris, Religion and Anthropology (Cambridge 2006).
A. Barnard, History and Theory in Anthropology (Cambridge 2000).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Tijdig inschrijven voor dit college via Blackboard en uSis is noodzakelijk.