Prospectus

nl en

Islamitische kunst en materiële cultuur

Course
2011-2012

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus hanteert een thematische opbouw, met aandacht voor: islam en kunst; tekst en kalligrafie; beeldverbod en beeldcultuur; bedevaart en kunst; moskee-architectuur en decoratie; tombes en sectarische kunst; patronage en representatie; paleisarchitectuur; waterarchitectuur; stedenbouw; het paradijs in de kunst; en islamitische kunst in Nederland. Doordat de achtergrondliteratuur het cultuurgebied door de eeuwen heen bestrijkt, krijgt de student zowel een chronologisch overzicht (in de vorm van de literatuur) als verdieping (in de vorm van de thematisch gepresenteerde colleges). Interactie, diversiteit, dynamiek en ontwikkeling zijn de sleutelwoorden van deze cursus die beoogt het vaak monolithische beeld van islam en islamitische kunst en cultuur te doorbreken.

Leerdoelen

De student verwerft goede kennis van de kunst en materiële cultuur van het islamitische cultuurgebied. De student(e) leert de achtergrondliteratuur op het gebied van de islamitische kunst en materiële cultuur zelfstandig te bestuderen aan de hand van studievragen (Blackboard) die voorbereiden op het eerste deeltentamen (50%) in de tussenweek.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) in de tussenweek (week 13/28 maart 2012) over de zelfstandig gelezen achtergrondliteratuur.

  • Schriftelijk deeltentamen (50%) over de collegestof aan het einde van de cursus.

De deeltentamens kunnen niet worden herkanst. Als het gemiddelde van de 2 deeltentamens lager is dan 5,5 kan eenmalig worden herkanst (herkansing geldt voor 100%) over het geheel (achtergrondliteratuur en collegestof).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islamic Arts, London 1997 (of een latere druk) (447p, Phaidon Press, ISBN 071483176X. Paperback).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Studeren A la carte.
Voor contactonderwijs klik hier.

Contact

Dr. H.P.A. Theunissen