Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Islamic Studies 5

Tweede semester

Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Godsdienstwijsbegeerte 5

en kies één van de volgende twee vakken:

Inleiding hindoeïsme 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5

Second year

Intensieve cursus Hebreeuws schrift voor de tweedejaars studenten Godgeleerdheid en de eerstejaars studenten Godgeleerdheid met een vrijstelling Grieks

Dinsdag 6 september 9.00-12.00 uur
Woensdag 7 september: 9.00-11.00 en 14.00-17.00 uur
Donderdag 8 september: 9.00-11.00 en 14.00-17.00 uur
Vrijdag 9 september: 9.00-12.00 uur

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Bijbels Hebreeuws 1 10
Godsdienstpsychologie 5
Inleiding tot het Nieuwe Testament 5
Modern Christianity I 5

en kies één van de volgende drie vakken:

Inleding antieke godsdiensten 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5

Tweede semester

Biblical Hebrew 2 5
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Exegese Nieuwe Testament 1 5
Exegese Oude Testament 1 (apocriefen) 5
Godsdienstsociologie 5
Modern christendom II 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Beide semesters

De bachelorscriptie en keuzeruimte kunnen over beide semesters verspreid worden. Studenten worden aangeraden al in het eerste semester met de scriptie te beginnen.

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Eerste semester

Exegese Nieuwe Testament 2 5
Exegese Oude Testament 2 5

Tweede semester

Exegese Nieuwe Testament 3: vroegchristelijke literatuur 5
Exegese Oude Testament 3 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Classical Armenian 5
Antropologie van de religie 5
Dordt in context 5
Hekserij en neopaganisme 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Jewish Culture: The Synagogue. Focus of Jewish Life and Learning 5
Key Developments in Christian Theology 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Syriac II 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Cultural history of the Jews 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Hellenistisch jodendom 5
Inleiding hindoeïsme 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
The multi-religous context of religious caring 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Global Christianity 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
Syriac 1 5
Vroege kerk 5

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma

2011-2012

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je op een brede en genuanceerde wijze bekend te maken met het christendom. Je onderzoekt de geschiedenis van deze godsdienst vanuit verschillende invalshoeken. Het accent ligt op de analyse van christelijke bronteksten en tradities in hun historische context. Je leert de talen waarin het Oude en Nieuwe Testament zijn geschreven en gaat daarna zelf aan de slag met het interpreteren van deze bronnen. De faculteit neemt een open standpunt in tegenover godsdienst: we vragen ons niet af of een religie ‘waar’ is, maar onderzoeken op welke manier religie en cultuur elkaar beïnvloeden. Veel aandacht wordt in het programma gegeven aan de historisch-kritische bestudering van religieuze teksten en tradities, met als belangrijkste focus die van het christendom.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bachelor Godgeleerdheid geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige master Religious Studies. Studenten kunnen op basis van hun resultaten ook toegang krijgen tot de tweejarige researchmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilisations.
Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Religious Studies kunnen studenten instromen in de verkorte tweejarige predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PKN). Voor meer informatie zie pthu.nl.
Het Remonstrants Seminarium van de Remonstrantse Broederschap leidt studenten in twee jaar op tot predikant. Deze opleiding werkt nauw samen met de bovengenoemde predikantsopleiding.
Studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs kunnen de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste jaar van de bacheloropleiding maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de theologie, zoals Literatuur en cultuur van het oude Israël, Christendom in de middeleeuwen en reformatie, en Godsdienstwijsbegeerte. Dit eerste jaar geeft je de mogelijkheid te kijken of de studie bij je past en of je het universitaire niveau aankunt.

Tweede en derde jaar
In het tweede en derde jaar wordt de stof uit het eerste jaar verder uitgediept. Je besteedt een groot deel van je tijd aan het leren van het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament is geschreven. Je maakt kennis met het Hellenistisch Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament en in de colleges exegese ga je zelf aan de slag met het vertalen en interpreteren van de bijbelverhalen.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 ECTS te heb¬ben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 ECTS (maximaal
10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de facultaire website