Prospectus

nl en

Dordt in context

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dé gebeurtenis in de Nederlandse kerkgeschiedenis die nog altijd een rol speelt in (internationale overzichten van) de wereldwijde kerk- en theologiegeschiedenis, is de nationale synode die in 1618/1619 te Dordrecht plaatsvond. Op deze synode, en m.n. op de daar genomen leerbeslissingen, focussen de colleges. Daarbij letten we op de historische achtergronden, op de theologische inhoud, op de internationale inbedding, de relevante politiek-maatschappelijke factoren en op de betekenis van de leerregels in het geleefde geloof van ‘gewone’ gelovigen.

Leerdoelen

De student heeft na afloop van de cursus inzicht in de historische constellatie waarin de Dordtse Synode plaatsvond alsmede in de theologische strekking en invloed van zijn canones.

Rooster

Dit college wordt gegeven op de dinsdagavonden van blok 2 in semester 1, najaar 2011, van 19.00 – 21.00 uur, KOG C022.
Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Nee

Literatuur

H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006.
W. Verboom, De belijdenis van een gebroken kerk, Zoetermeer 2005.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij voorkeur per email G. van den Brink
G. van den Brink,
Schermerhornlanen 4,
3445 ES Woerden,
tel.0348-690960

Opmerkingen

Dit college kan ook worden bijgewoond door studenten aan andere faculteiten en belangstellenden.