Prospectus

nl en

Introduction to Judaism

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen aanvullende eisen.

Beschrijving

De identiteit van hedendaagse joden loopt zeer uiteen en bestaat uit vele elementen waar onder religie, cultuur en etniciteit. Beginnend met het hier en nu en teruggrijpend naar het verleden zullen verschillende vormen van het jodendom, de feestdagen en de liturgie in vogelvlucht bekeken worden.

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de steeds veranderende levenswijze en uitingsvormen van joden en jodendom.
De student beseft dat termen als religieus, seculier, en geloofsbelijdenis het grote scala aan belevenissen en verschijningsvormen binnen het jodendom niet afdoende beschrijven.
De student wordt uitgedaagd om verder na te denken over modellen die gebruikt worden in de godsdienstwetenschappen.
De tentamenvragen moeten helder en goed beargumenteerd worden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, museumbezoek en films.
Het museumbezoek is een verplicht onderdeel en vindt plaats op vrijdag 28 oktober.

Toetsing

Werkstuk 40% naar aanleiding van het museumbezoek, in te dienen halverwege de reeks.
Schriftelijk tentamen met (korte) open (invul)vragen en enkele essayvragen aan het einde van de reeks 60%. Voor ieder onderdeel afzonderlijk moet minimaal een 5.5 gehaald worden. Een student is geslaagd voor de reeks met een eindcijfer van 6 of hoger.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter inschrijving en voor het ter beschikking stellen van de wekelijkse planning, communicatie met de studenten en studiemateriaal.

Literatuur

E. van Voolen, Joods leven thuis en in de synagoge, Ten Have 1991 en later (v.a. 2005 verschenen als Joods leven, Protestantse Pers) gehele boek.
N. de Lange en M. Freud-Kandel (eds), Modern Judaism: An Oxford Guide, Oxford University Press 2005, capita selecta.

De boeken op dit lijst zijn beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. De student wordt aangeraden om de boeken van Van Voolen en De Lange/Freud-Kandel zelf aan te schaffen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman.

Opmerkingen

Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.