Prospectus

nl en

Vroege kerk

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding geschiedenis wijsbegeerte; inleiding geschiedenis theologie.

Beschrijving

De vroege theologie ontwikkelde zich in discussie met tegenstanders en afwijkene opvatingen, zoals de gnosis, bepaalde heidense filosofen (b.v. sceptici), de Montanisten, Donatisten, Pelagianen enz. De vroege theologen gebruikten antieke termen en gedachtegoed om de christelijkke leer uit te drukken, b.v. in de geloofsbelijdenissen.

Leerdoelen

De student die de cursus heeft afgerond heeft kennis van de hoofdzaken van de vroege theologie, de manier waarop men de oude teksten (in vertaling) moet lezen, en van de historische achtergrond van de vroege theologie.
De student is in staat om korte thuisopdrachten te schrijven, en opvattingen van de vroege theologen systematisch weer te geven.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Ma 15 – 17 uur, 2e semester.

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten vragen.

Blackboard

Ja. De student kan op BB relevante documenten vinden, en in de digitale drop box zijn huiswerk inleveren.

Literatuur

Henry Chadwick, The Early Church, revised edition 1993, Penguin Books, Middlesex.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Telefonisch, via (071-527) 2031, of Dr. E.P. Bos.