Prospectus

nl en

Sji'isme

Course
2011-2012

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het sji’isme speelt vandaag de dag een grote rol in Iran en Irak, maar is daarnaast ook in vele andere gebieden nadrukkelijk aanwezig. We vinden de sji’a in diverse vormen onder meer in India, Pakistan, Libanon, Bahrein, Jemen, Syrië en Turkije. In de geschiedenis van de sji’itische islam is Noord-Afrika en met name Egypte van groot belang. In dit college zullen we ingaan op diverse aspecten en kenmerken van de sji’itische islam, waarbij de nadruk ligt op de ontstaansgeschiedenis en de geschiedenis van de sji’a, vanaf de beginjaren van de islam tot aan de dag van vandaag. Hoe is Iran sji’itisch geworden en hoe zit het nu met de macht van de ayatollahs in het hedendaagse Iran? Hoe hebben de Fatimieden in Egypte een sji’itisch kalifaat in het leven geroepen en Cairo tot het centrum van de wereld gemaakt? Zijn de Alevieten in Turkije ook sji’ieten, en hoe zit het met de Droezen in Libanon en de Zaydieten in Jemen? Waarom doen sji’ieten aan zelfkastijding in de maand Muharram? Op deze en vele andere vragen zullen we proberen een antwoord te vinden in deze collegereeks, waarin de diverse verschijningsvormen van de sji’a de revue zullen passeren. Naast de Twaalver-sji’a zullen ook de Ismailiyya, de Zaydiyya en de zogenoemde extreme sji’a uitgebreid aan bod komen. Ook zal ruimschoots aandacht worden besteed aan rituelen binnen de sji’a, zoals het rouwen tijdens de maand Muharram, dat bijvoorbeeld tot uiting komt in het Iraanse ta’ziye of passiespel.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de sji’itische islam en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster (rooster Perzisch)

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

De wijze waarop de toetsing plaatsvindt zal tijdens het eerste college worden toegelicht.

Blackboard

In deze cursus zal actief gebruikgemaakt worden van Blackboard

Literatuur

  • Heinz Halm, Shiism (Second Edition), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004 (aanschaffen)

  • Johan ter Haar, Volgelingen van de imam – Een kennismaking met de sji’itische islam, Amsterdam: Bulaaq, 1995 (niet meer verkrijgbaar: wordt door de docent via Blackboard ter beschikking gesteld)

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden a la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg"

Opmerkingen

Enige kennis van de islam en de geschiedenis van de islam wordt verondersteld.