Prospectus

nl en

Moderne islamitische theologie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Het afronden van de colleges ‘Moderne Stromingen en Denkers in de Islam’ en ‘Theologie en Filosofie van de Islam’ (of een verglijkbaar kennisnivo – zulks in overleg met de docent)

Beschrijving

Dit college bouwt voort op het eerstejaarscollege Moderne stromingen en het tweedejaarscollege Theologie en Filosofie. Het terrein van de kalām (theologie) neemt een speciale plaats in binnen de islamitische wetenschappen. Omdat deze discipline de basisprincipes van de islam behandelt, benadrukten veel moslimgeleerden – zowel soennitische als stilistische – de noodzaak van hervorming van de kalām teneinde antwoorden te vinden op allerlei urgente hedendaagse theologische en filosofische kwesties. In deze cursus worden diverse vernieuwingsstromingen binnen de moderne Islamitische theologie vanaf het einde van de negentiende eeuw tot de huidige tijd aan de orde gesteld. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de nieuwe theologische opvattingen in relatie tot de belangrijkste kenmerken van de traditionele epistemologie, filosofie en theologie. Moderne denkers die in dit college besproken zullen worden zijn onder andere Sayyid Ahmad Khan, Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Shibli al-Nu’mani, Isma’il Haqqi, Mohammed Iqbal, Mohammed Baqir al-Sadr, Fazul Rahman en Hasan Hanafi.

Leerdoelen

Kennis: Na afloop van deze cursus heeft de student kennis van

 • de belangrijkste moderne theologische interpretaties van de islamitische geloofsleer in het licht van de westerse filosofie en wetenschap.
  Inzicht: De student krijgt inzicht in

 • de ontwikkeling van de nieuwe kalām en de uiteenlopende herinterpretaties en kritische methodes van de oude kalām,
  Vaardigheden: De student kan

 • analytisch omgaan met de reformistische en modernistische opvattingen en methoden die in de moderne islamitische theologie worden gebruikt,

 • de thema’s die spelen binnen de moderne islamitische theologie plaatsen in een bredere culturele en sociale context, en

 • kennis van, en kritische omgang met, de belangrijkste bronnen op dit theologische terrein.

Rooster

1ste semester

Onderwijsvorm

combinatie van hoor- en werkcollge

 • Van elke student wordt verwacht dat hij/zij één bijeenkomst zou moeten inleiden.

 • Van de studenten wordt verwacht dat ze de opgegeven literatuur van te voren hebben bestudeerd. De docent presenteert gedeeltes uit de verplichte stof en discussieert met de studenten over onderdelen van de stof die zij thuis hebben bestudeerd.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen 60%

 • Actieve deelname en werkstuk 40%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Een aantal artikelen wordt tijdens het eerste college uitgedeeld, waaronder:.

 • M. Sait Ozervarli, “Attempts to Revitalize Kalam in the Late 19th and Early 20th Centuries”, The Muslim World, 89: 1 (January 1999), 89–105

 • Christian W. Troll, Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology, Vikas Publishing House, New Delhi, 1978

 • M. Sait Ozervarli, Älternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman Period: Izmirli Ismail Hakki’s Religious Thought against Materialist Scientism”, International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 39 (2007), pp. 77-102

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad + 31 (0) 71 5272568
Homepage

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.