Prospectus

nl en

Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality

Course
2011-2012

Toegangseisen

Basiskennis van de geschiedenis van de filosofie.

Beschrijving

Het in de negentiende eeuw voorspelde proces van toenemende ont-tovering van de wereld is uitgebleven. Hoewel rationaliteit een stempel op onze samenleving drukt, noemt de helft van de Nederlanders zich ‘religieus’. De helft daarvan valt in de categorie ‘ongebonden spirituelen’ en staat los van de geïnstitutionaliseerde religie.

Veel mensen hechten tegenwoordig aan een meer persoonlijke en pluriforme verkenning van de relatie tussen henzelf en het levensmysterie. In de grote diversiteit van denkbeelden en praktijken op dit gebied schemert de opvatting door dat de mens het vermogen bezit om dieper in dit mysterie door te dringen. Daar getuigt ook de filosofische traditie van. Voor Plato was het leven een reis van de ziel ter zuivering. In het college zal worden verkend hoe Plato, Schopenhauer, Rosenzweig en Jung zich op de spirituele dimensie van het leven hebben bezonnen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Woensdag 11-13 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Twee take home-tentamens: de eerste over college 1 t/m 7; de tweede over college 8 t/m 14.

Blackboard

De te bespreken teksten worden via Blackboard ter beschikkking gesteld.
De take-home tentamens worden via Blackboard aangeboden.

Literatuur

  • Studenten dienen aan te schaffen: Gerard Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel Valkhof Pers 2009.

  • De overige te behandelen teksten worden tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Informatie

Prof.dr. J.L.F. Gerding
Dr. H.W. Sneller
Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Dit college is interessant voor studenten in de filosofie, godsdienstwetenschappen, psychologie en antropologie.