Prospectus

nl en

Hindu and buddhist kingdoms in South and South East Asia

Course
2011-2012

Toegangseisen

Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië
Klassieke Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië
of
Inleiding Boeddhisme en/of Inleiding Hindoeïsme

Beschrijving

De periode van ca. de 5de tot de 14de eeuw, ook wel aangeduid als de vroege middeleeuwen, is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de regionale culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Deze periode wordt gekenmerkt door de vorming van regionale koningshuizen, waarbij staatsvorming en religie nauw met elkaar verweven zijn. Dit college behandelt de boeddhistische en hindoeïstische koninkrijken van Zuid- en Zuidoost-Azië gedurende deze formatieve periode vanuit een vergelijkend perspectief. De volgende onderwerpen komen ondermeer aan bod: processen van Indianisering, de verspreiding en ideologie van het Sanskrit, vernacularization, de rol van regionale culturen en tradities, het ideaalbeeld van de koning, de bouw van regionale staatstempels, wederzijdse interactie tussen boeddhistische en hindoeïstische tradities, en het ahistorische karakter van de Zuid- en Zuidoost-Aziatische bronnen.

Het college heeft nadrukkelijk het karakter van een werkcollege en vereist actieve deelname. De stof wordt behandeld aan de hand van recente vakliteratuur. Tijdens ieder college staat een artikel centraal waarin het thema van de week aan bod komt. Van dit artikel wordt door alle studenten iedere week een A4 samenvatting met kritische vragen voorbereid.

Leerdoelen

  • Inzicht in de geschiedenis van de vroege middeleeuwen in Zuid- en Zuidoost-Azië

  • Inzicht in de sociaal-historische dynamiek van de religious-culturele tradities

  • Inzicht in de verwevenheid van staat en religie

  • Leren omgaan met ahistorische bronnen

  • Verslag leggen van gelezen literatuur, kunnen onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken, leren kritische vragen stellen

Rooster

Zie de website

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen in de tussentijdse toestweek (50%) en aan het einde van het semester (50%).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Artikelen worden verspreid via Blackboard.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. Peter Bisschop

Opmerkingen

-