Prospectus

nl en

Methoden en technieken 2 - GW

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moet de propedeuse en Methoden en Technieken I zijn afgerond.

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In dit college leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke enquete wordt zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

  • De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek

  • De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen

  • De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens

  • De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren in een schriftelijk werkstuk

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege en practicum

Toetsing

Opdrachten en participatie tijdens colleges (40% eindcijfer) en werkstuk (60% eindcijfer).

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard:

Literatuur

  • P. Swanborn. Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2002).

  • Aanvullende literatuur uitgereikt tijdens college

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)

Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges, een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college en een opzet van het eindwerkstuk worden uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden USIS
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer (e.de.boer@religion.leidenuniv.nl)

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.