Prospectus

nl en

Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege

Course
2010-2011

H3 Toelatingseisen

De propedeusevakken Inleiding Sociale Wetenschappen (of oude stijl Godsdienstsociologie 1 en Godsdienstpsychologie 1) moeten afgerond zijn. Studenten van andere faculteiten kunnen dit in overleg compenseren.

Beschrijving

In dit keuzevak lezen we teksten van auteurs (o.a. Freud en Weber) die de grondslag hebben gelegd voor de godsdienstpsychologie en –sociologie zoals we die heden ten dage kennen. In het college worden de gelezen teksten besproken en geeft de docent toelichtingen of opdrachten mbt de gelezen en te lezen fragmenten. Studenten kunnen vervolgens zelfstandig een literatuurstudie uitvoeren en scriptie maken. Bij het onderwerp van de scriptie wordt rekening gehouden met de persoonlijke interesse van de student. Wel vormt één van de gelezen klassieken het uitgangspunt.

Leerdoelen

Leerdoel van het bachelorkeuzevak is dat studenten inzicht krijgen in de wortels van de sociaal-wetenschappelijke benadering van de godsdienst en in de ontwikkeling van sociaal-wetenschappelijke theorieën. Voorts zijn zij in staat een godsdienstpsychologische of -sociologische probleemstelling zelfstandig te behandelen aan de hand van literatuurstudie

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

De teksten die worden behandeld verschijnen indien mogelijk op Blackboard

Literatuur

Bij de literatuurkeuze wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de student

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

*Prof.dr. M.B. ter Borg: m.b.ter.borg@religion.leidenuniv.nl, *Dr.E. de Boer: e.de.boer@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De propedeusevakken Inleiding Sociale Wetenschappen (of oude stijl Godsdienstsociologie 1 en Godsdienstpsychologie 1) moeten afgerond zijn. Studenten van andere faculteiten kunnen dit in overleg compenseren.