Prospectus

nl en

Eerste jaar

Dinsdag 3 september: introductiedag eerstejaars studenten, aanwezigheid verplicht, aanvang 10 uur in de koffiekamer van Matthias de Vrieshof 4
Woensdag 4 september: opening Academisch jaar Godsdienstwetenschappen, aanvang 10.30 uur, locatie Klein Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Religion in the Netherlands 5
Introduction to the Study of Islam 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Seminar 1: Criticism and Knowledge of Religions (skills seminar) 5

Tweede semester

Inleiding christendom 5
Introduction to New Religions 5
Introduction to Hinduism 5
Religions of the Classical Mediterranean World 5
Sacred texts and their reception: Bible and Quran 5
Methoden en technieken 1: Bronnenonderzoek, objecten en teksten 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Seminar 2: rituals and symbols 5
Methoden en technieken 2 - GW 5

Keuze

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Nieuwe Religieuze Bewegingen

Alternative Spiritualities 5
Fiction, parody, and play in new religions 5

Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld

From the Galilean Jesus to the Ends of the World. The Rise of Christianity and its Traditions 5
Helden, priesters en profeten: godsdienst en cultuur van het Oude Israël 5

Jodendom

Jewish Rituals: Circumcision and Ritual Slaughter (BA) 5
A History and Culture of Jews in the United States 5

Christendom

Modern Christianity I: Religious crisis? Secularization in debate 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5

Islam

Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Hindoeïsme

Iconography of SSEA 5
Indiase filosofie 5

Boeddhisme

Death and Dying in Buddhism 5/10
Iconography of SSEA 5

.

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Keuze

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Nieuwe Religieuze Bewegingen

Religieuze bewegingen in de VS 5

Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

Jodendom

Cultural history of the Jews 5

Christendom

Modern christendom II: Christianity, culture and society 1600-2000 5

Islam

History of the Islam in the West 5

Hindoeïsme

Contemporary Hinduism 5

Boeddhisme

Contemporary Buddhism: Global Buddhism 5

Derde jaar

NB Onderstaand programma is voor de studenten die ingestroomd zijn vanaf studiejaar 2012-2013. Het derde jaar in onderstaande structuur gaat in per 1 september 2014. Studenten die eerder in de opleiding Wereldgodsdiensten zijn ingestroomd, houden zich aan hun eerder goedgekeurde studieplanning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Seminar 3: Religion and violence 5
Seminar 4: De Grote Transformaties 5
Scriptie seminar Godsdienstwetenschappen 5
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10

Keuzevakken

Vanwege de reorganisatie bij Godsdienstwetenschappen worden keuzevakken in het tweede semester die niet binnen het curriculum van de opleidingen Islamstudies, Godgeleerdheid of Wereldgodsdiensten vallen, onder voorbehoud aangeboden. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk keuzevakken doorgang te laten vinden in het tweede semester. Wij hopen op uw begrip.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Exegesis New Testament 2: Paul: Being a Christian among Jews and Greeks 5
Introduction to the New Testament and the Interpretation of Early Christian Literature 5
Key Developments in Christian Theology 5
Syriac 1 5

Tweede semester

Exegese Nieuwe Testament 1 5
Exegese Nieuwe Testament 3: Apostles, Heretics en Martyrs. Early Christianity and its Literature in the Roman Empire 5

Keuzevakken buiten het curriculum:

Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Global Christianity 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5/10
Religion and Migration 5
Syriac II 5
Vroege kerk 5

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over de vijf wereldgodsdiensten en over de antieke godsdiensten van onder andere het oude Rome, Griekenland en Mesopotamië. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Wereldgodsdiensten geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding `Theology & Religious Studies. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar van het bachelorprogramma wordt kennis gemaakt met de vijf grote religieuze tradities, christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme en ook de antieke godsdiensten, de religies van Mesopotamië, Iran en van de Grieks-Romeinse wereld. Veder worden er inleidingen gegeven in diverse vakdisciplines, de godsdienstwetenschap, sociale wetenschappen en godsdienstfilosofie.

Tweede en derde jaar

Vanaf het tweede jaar specialiseer je je in één godsdienst: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, de antieke godsdiensten of nieuwe religieuze bewegingen. Deze religiespecialisatie omvat 30 EC en bestaat onder meer uit colleges op de volgende gebieden:

  • 3 verdiepende colleges op het gebied van de gekozen godsdienst;

  • 3 thematische colleges die de student afrond met de focus op de gekozen religiespecialisatie

Aan het eind van het eerste jaar kies je de specialisatie en neem je contact op met de studieadviseur om het programma door te spreken en een planning te maken.

Jodendom prof.dr. J. Frishman
Christendom prof.dr. E.G.E. van de Wall
Islam prof.dr.mr. M.S. Berger
Hindoeïsme
Boeddhisme dr. H.W.A. Blezer
Religies van de Klassieke Mediterrane Wereld prof.dr. A.F. de Jong/prof dr R.B. ter Haar Romeny/prof dr J.K. Zangenberg
Nieuwe Religies dr. W. Hofstee/drs M. Davidsen

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven bij hun A-vak. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal
10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.