Prospectus

nl en

Introduction to the New Testament and the Interpretation of Early Christian Literature

Course
2013-2014

Toegangseisen

Het college is open voor alle belangstellenden, voor studenten Godgeleerdheid is voldoende kennis in klassiek of Koine Grieks verplicht.

Beschrijving

Het college biedt een inleiding op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van de geschriften van het Nieuwe Testament. Wat staat in de evangeliën, de brieven en het enige apokalyptische werk van het NT? Wij bespreken ook de literair-historische methoden waarmee het Nieuwe Testament op een academisch verantwoordde manier bestudeerd wordt. We kijken verder naar de geschiedenis van de tekstoverlevering van het NT, en krijgen een korte training in tekstkritiek. Daarnaast krijgt het Koine Grieks uitgebreid aandacht. Verder wordt er een uitstapje naar overige vroegchristelijke teksten gemaakt die niet in het Nieuwe Testament opgenomen zijn.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heeft de student voldoende kennis van de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van de geschriften van het NT, weet met de synoptische kwestie om te gaan en beheerst de basale vaardigheden van de tekstkritiek van het NT, inclusief hoe daarbij de drie meest belangrijke soorten tekstgetuigen in te zetten zijn. Hij / zij heeft inzicht in het ontstaan van de canon en de meest belangrijke vormen van de vroegchristelijke literatuur na het NT. Daarnaast is de student voldoende vertrouwd met de bijzonderheden van het Koine Grieks.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege.

Studielast

Totale studielast: 5 × 28 = 140 uur

  • Het volgen van colleges: 2 × 12 = 24 uur – Bestudering verplichte literatuur en vertaalopdrachten = 116 uur

Toetsing

Schriftelijk tussen- en eindtentamen met kortere en langere gesloten vragen, open vragen en essayvragen.

Het eindcijfer bestaat uit twee componenten: schriftelijke tussentijdse toets (40%) (toetsing colleges I-VI) en eindtoets (60%) (toetsing colleges VII-XIII).

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard om studiemateriaal ter beschikking te stellen en ter communicatie.

Literatuur

  • Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28e editie, Stuttgart 2012.

  • B. Ehrman, A Historical Introduction to the New Testament, 5e editie, New York / Oxford 2011.
    Beide ter aanschaffing, niets dient vooraf bestudeerd te worden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte onderwijs: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. Jürgen K. Zangenberg, Instituut Godsdienstwetenschappen
Mw. E. Klok, MA

Opmerkingen

Deze cursus staat open voor iedere ingeschreven student. Voor studenten Godgeleerdheid is voltooiing van deze cursus voorwaarde voor de toelating tot de colleges “The Historical Jesus: The Story and the Stories” (Exegese Nieuwe Testament 1: evangeliën), “Paul: Being a Christian among Jews and Greeks” (Exegese Nieuwe Testament 2: Paulus) en “Apostels, ketters, martelaren: Het vroege Christendom en zijn literatuur in het Romeinse Rijk” (Exegese Nieuwe Testament 3: Apostels, ketters, martelaren: Het vroege Christendom en zijn literatuur in het Romeinse Rijk). Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus opnieuw volgen.