Prospectus

nl en

Methoden en technieken 1: Bronnenonderzoek, objecten en teksten

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Teksten en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding op methoden en technieken van bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie leren studenten om interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op een concrete casus.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten en objecten te beschrijven

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren

 • deze kennis toe te passen op een concrete casus

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten ### Studielast

5 EC (= 140 uur)

 • Bijwonen colleges, 24 uur

 • Bestudering literatuur, 70 uur

 • Tussentijdse toets, 16 uur

 • Voorbereiding op referaat, 12 uur

 • Schrijven van paper, 18 uur

 • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

Tussentijdse toets in de vorm van een take-home-tentamen (30% van het eindcijfer)
Referaat (30% van het eindcijfer)
Paper (40% van het eindcijfer)

 • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Martha C. Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
Peter Burke. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2001.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, bij blackboard aan te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr N.M.Dessing.

Opmerkingen

Aanwezigheid bij dit college is verplicht.