Prospectus

nl en

First year

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Religiewetenschappen BA1 0

Eerste semester

Religie in Nederland 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Introduction to the Study of Islam 5
Core Course: Introduction to Religious Studies 5
Introduction to Hinduism 5

Tweede semester

Introduction to New Religions 5
Religions of the Classical Mediterranean World 5
Christendom: de 'basics' 5
Heilige boeken en hun receptie: Bijbel en Koran 5
Methoden en technieken 1: Bronnenonderzoek, objecten en teksten 5
Seminar Religiewetenschappen 1: rituelen en symbolen 5

Second year

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Argument & Debat 0
Ethics 5
Methoden en technieken 2 - GW 5
Sociology of Religion 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Profileringsruimte (10 ec)

Christendom

Vaticaan en vernieuwing. Paus Franciscus in perspectief 5
Sleutelteksten uit de geschiedenis van het christendom 5

Islam

Islam: law and religion of minorities 5

Jodendom

Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism 5
Cultural history of the Jews 5

Nieuwe religieuze bewegingen

Alternative Spiritualities 5
Modern Witchcraft 5

Boeddhisme & Hindoeisme

Death and Dying in Buddhism 5
Iconography of SSEA 5
Buddhist Art 5
Buddhism and Psychology (Sacred Texts) 5

Antieke godsdiensten

Inleiding Egyptische religie 5
Wereldmythen en hun betekenis 5 of 10

Overige

State, faith and power 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5

Tweede semester

Godsdienstpsychologie 5
Philosophy of Science 5
Antropologie van de religie 5
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Profileringsruimte (5 ec)

Christendom

Hervormers of ketters? Perceptie en Polemiek in de moderne tijd 5

Islam

Rituelen en symbolen van de islam 5

Jodendom

Introduction to Halakhah: Jewish Family 5

Nieuwe religieuze bewegingen

Fiction, parody, and play in new religions 5

Boeddhisme & Hindoeisme

Tibetan Buddhism 5
Contemporary Buddhism: Global Buddhism 5
SC Japanese Religions and Buddhism 5

Antieke godsdiensten

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

Overige

Chinees boeddhisme 5
Filosofie en religie van China 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Profileringsruimte (10 ec)

Religion and Violence 5
Keuzeruimte (Religiewetenschappen) 15

Tweede semester

Scriptieseminar 5
BA-thesis Religious Studies 10
Keuzeruimte (Religiewetenschappen) 15

Meer info

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Religiewetenschappen geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding `Theology & Religious Studies’. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar (de propedeuse) maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de godsdienstwetenschap. Je verdiept je in filosofische, psychologische, sociologische en antropologische vraagstukken rondom religie. Ook maak je via colleges, literatuur en excursies kennis met de zes belangrijkste godsdiensten in de wereld.

Tweede en derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat uit een mix van verplichte vakken en keuzevakken. Je krijgt colleges godsdienstpsychologie en -sociologie. Ook is er aandacht voor filosofische vragen rondom geloof en tekstinterpretatie: Wat is geloof? Wat is moraal? Heeft de mens een vrije wil? Hoe ga je om met teksten die al eeuwen oud zijn? Je gaat je nu ook bezighouden met antropologie van een religie, de juridische en politieke componenten ervan, en de ethiek.

In de colleges vergelijkende godsdienstwetenschap verdiep je je in de vraag welke geloofsvoorstellingen ondersteund worden door welke opvattingen en gebruiken en ga je na onder welke politieke, sociale en maatschappelijke omstandigheden dat gebeurt.

Naast deze algemene vakken is er binnen de bacheloropleiding veel ruimte om keuzevakken te volgen waarin je je bijvoorbeeld kunt verdiepen in een bepaalde godsdienst, of juist in bepaalde talen, onderwerpen of thema’s die voor de bestudering van religie van belang kunnen zijn.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids. ### BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal 10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan.