Prospectus

nl en

Mentoraat Religiewetenschappen BA1

Course
2014-2015

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de bachelor Religiewetenschappen (jaar 1).

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

 • studievaardigheden, timemanagement

 • lezen en skimmen van academische publicaties

 • bibliotheekvaardigheden

 • presenteren

 • academisch schrijven

 • basis onderzoeksvaardigheden

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

 • het efficiënt en effectief studeren

 • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties

 • het vinden van relevante literatuur, het beoordelen ervan w.b. kwaliteit en betrouwbaarheid

 • het voorbereiden en geven van presentaties

 • het toepassen van de formele richtlijnen voor academisch schrijven, het gebruiken van wetenschappelijk Nederlands

 • het formuleren van een onderzoeksvraag, opzetten van een klein onderzoekh3. Rooster

Rooster

website

De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 4 keer in het 1e semester en 6 keer in het 2e semester. LET OP: Het rooster kan per week variëren. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges en werkgroepen.

Studielast

 • Geen studiepunten (= 0 EC)

 • 10 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 20 u.

 • Zelfstudie van de bibliotheek tutorials (online) = 2 u.

Toetsing

 • Verplichte aanwezigheid en actieve deelname

 • Korte presentatie (binnen module ‘Presenteren’)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal, uitgebreide roosterinformatie, etc.

Blackboard. ### Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
Aanmelden via uSis