Prospectus

nl en

Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse volledig afgerond.

Beschrijving

In deze cursus leren studenten bij welk soort onderzoeksvragen de methodiek van het “veldwerk” wordt gebruikt. In de meeste gevallen gaat het hierbij om participerend observatieonderzoek. Het is een vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoeker zich in het bestudeerde veld bevindt, dat wil zeggen dat hij/zij gedurende enige tijd deelneemt aan het dagelijks leven van de groep of het sociale systeem dat bestudeerd wordt.
Aan de hand van een reader wordt zichtbaar hoe verschillende onderzoekers deze methode toepassen. We zullen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk nagaan welke problemen zich bij deze methode van onderzoek kunnen voordoen en hoe die worden opgelost, of niet.
Het college bestaat uit een deel literatuurstudie met voorbeelden, en uit een praktikum waarin studenten zelf een (klein) veldonderzoek moeten uitvoeren. De cursus wordt afgesloten met een eindwerkstuk (onderzoeksverslag).

Leerdoelen

  • Kennis van de methodiek van participerende observatie – Vaardigheid in gespreksvoering en het afnemen van interviews – Reflectie op eigen functioneren binnen een groep – Schrijven van een onderzoeksplan (research design) – Schriftelijk en mondelinge rapportage van onderzoeksresultaten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met prakticum

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Werkstuk (Onderzoeksverslag)

Studielast

10 EC

Toetsing

  • werkstuk (onderzoeksverslag): 60%.

  • participatie tijdens het college: 10%.

  • referaat, mondelinge presentatie: 30%.

Blackboard

BB wordt gebruikt om studenten relevante informatie aan te bieden, zoals wijzigingen in het programma, maar ook om artikelen ter bestudering te posten.

Literatuur

Antonius C.G.M. Robben & Jeffrey A. Sluka (eds.), Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader (Oxford: Blackwell, 2008).

Aanmelden

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten Religiewetenschappen en Islamstudies.

Contact

w.hofstee@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten die dit werkcollege willen volgen dienen zich op tijd, dat wil zeggen uiterlijk twee weken van te voren, via Usis en vooral in Blackboard aan te melden.
Aanwezigheid bij dit werkcollege is verplicht.