Prospectus

nl en

Mentoraat Argument & Debat

Course
2014-2015

Admission requirements

Deze cursus is een verplicht onderdeel van het tweedejaarsprogramma BA Religiewetenschappen

Description]

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om drogredenen herkennen en er adequaat op te reageren? In dit mentoronderdeel college leer je op een elementair niveau standpunten en argumenten te herkennen, analyseren en te gebruiken.

Course objectives

  • Studenten maken op een elementair niveau kennis met het analyseapparaat van argumentatietheorie.

  • Studenten ontwikkelen vaardigheid in argumentatieve analyse en beoordeling op een elementair niveau.

Timetable

http://www.hum2.leidenuniv.nl/roosters/rooster2014/REL-000002-S1.html

Mode of instruction

  • 2 × 2 u. hoorcolleges

  • 2 × 2 u. werkgroepen

Course Load

  • geen studiepunten = 0 EC

  • 2 × 2 u. hoorcollege

  • 2 × 2 u. werkgroepen

  • oorbereiding opdrachten: 2u.

Assessment method

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard

Reading list

Speciaal voor dit onderdeel ontwikkelde syllabus met leerstof en oefeningen.

Registration

Inschrijving via uSis.

Contact

Dr. H. (Henrike) Jansen
Dr. M.F.J. Baasten

Remarks