Prospectus

nl en

Methoden en technieken 2 - GW

Course
2014-2015

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In dit college leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke enquete wordt zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

  • De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek

  • De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen

  • De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens

  • De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren in een schriftelijk werkstuk

Rooster

Voor het rooster bekijk de website

Onderwijsvorm

Werkcollege en practicum.

Studielast

140 uur (5 EC) waarvan 28 uur voor het volgen van het werkcollege

Toetsing

Participatie tijdens colleges en opdrachten (40%), eindwerkstuk (60% eindcijfer).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • P. Swanborn. Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2010).

  • Aanvullende literatuur uitgereikt tijdens college

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)
Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges, een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college en een opzet van het eindwerkstuk worden uitgereikt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.
Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer