Prospectus

nl en

Modern Witchcraft

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Wat zijn en doen heksen? Hoe zien hun verschillende opvattingen eruit, wat is hun geschiedenis, functie en betekenis binnen het wijdere verband van de groep of samenleving waarin ze voorkomen? Is er een verband tussen hekserij in Afrika, vroeg-moderne Europese hekserij, en eigentijdse Wicca?
Aan de hand van historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt in dit werkcollege geprobeerd antwoorden te vinden op deze en andere vragen. Daarbij zullen niet alleen verschillende theoretische posities met betrekking tot de relatie tussen religie, magie en wetenschap aan de orde komen, maar ook de vraag hoe historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek licht kunnen werpen op elkaar.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over en inzicht in moderne hekserij, de historische wortels ervan, en de sociaal-culturele functie en betekenis voor zowel individu als samenleving. Het verwerven van vaardigheid in het zelfstandig doen van literatuuronderzoek en (indien mogelijk) veldwerk, het presenteren van onderzoeksvragen en -resultaten en het schrijven van een wetenschappelijk artikel. ### Rooster

-

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Participatie tijdens college (10%), presentatie (30%), en eindwerkstuk (60%).

Blackboard

BB wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, en andere vormen van informatie.

Literatuur

R. Hutton, The Triumph of the Moon. A History of Modern Pagan Witchcraft (Oxford,1999) P.J.Stewart & A. Strathern, Witchcraft, Sorcery, Rumours and Gossip (Cambridge 2004).

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent

Opmerkingen Voor dit werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht.