Prospectus

nl en

Inleiding christendom

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het christendom, nog altijd de grootste wereldgodsdienst in de vroege 21e eeuw, wordt gekenmerkt door een opmerkelijke diversiteit. Dit geldt voor geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen, culturele, politieke en sociale kwesties enz. Uitgangspunt van deze collegereeks vormt het hedendaagse christendom. Van daaruit blikken we terug naar belangrijke ontwikkelingen in voorgaande eeuwen, waarbij pluriformiteit alsook interactie van het wereldchristendom met politieke, sociale en culturele contexten in verschillende perioden van zijn geschiedenis als leidende noties fungeren.

Leerdoelen

De studenten verwerven inzicht in de veranderende tradities van het christendom en in de diversitieit van de geloofsovertuigingen van zijn aanhangers. Zij hebben een overzicht van het hedendaagse christendom en van zijn geschiedenis. Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen. Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Gezamenlijk close reading van belangrijke teksten.

Studielast

 • totale studielast: 5 ects = 140 uur.

 • volgen van college = 24 uur – bestuderen verplichte literatuur voor college = 36 uur – voorbereiding toets en schriftelijk tentamen = 80 uur – Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Toetsing

 • Aanwezigheidsplicht.

 • Toets na blok 1 (40%).

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen na blok 2 (60%).

 • Feedback sessie van 4 uur op een nader te bepalen tijdstip.

Blackboard

Ja, zie blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent..

Literatuur

 1. Nico K. van den Akker en Peter J.A. Nissen, Wegen en dwarswegen. De geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen (Amsterdam: Boom, 1999) (gehele boek).
  1. Adrian Hastings (ed.), A World History of Christianity (Grand Rapids, Mich/Cambridge, U.K.:William B. Eerdmans Publishing Company, 1999) (aantal nade op te geven hoofdstukken)

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden à la carte via: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof.dr. Ernestine van der Wall

Opmerkingen

 1. Het wekelijkse rooster, met opgave van de wekelijks te lezen literatuur, wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de collegereeks op Blackboard geplaatst.
  1. Tijdens het college zullen bronteksten worden uitgedeeld die gezamenlijk zullen worden gelezen.