Prospectus

nl en

Religions of the Classical Mediterranean World

Course
2013-2014

De Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de godsdienst van het oude Mesopotamië, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Leerdoelen

 • Inzicht in de manier waarop religies uit de oudheid kunnen worden gereconstrueerd – Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie in de oudheid – Kennis van de verworteling van Jodendom en Christendom in hun antieke context – Inzicht in de rol die religie speelde in de klassieke mediterrane wereld

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur
Colleges 24 uur
Schrijfopdrachten 27 uur
Literatuur + tentamen 89 uur

Toetsing

 • Drie schrijfopdrachten (40%)

 • Schriftelijk werkstuk (60 %)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt, voornamelijk als ondersteuning van de colleges, als repositorium en eventueel als discussieforum

Literatuur

Wordt t.z.t. vastgesteld

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong: a.f.de.jong@hum.leidenuniv.nl
Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny: romeny@hum.leidenuniv.nl
Prof.dr. J.K. Zangenberg: j.k.zangenberg@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voorlopig overzicht van de colleges:

 1. Inleiding
  1. Mesopotamische Religie(s): bronnen, ontwikkeling en uitstraling
  2. Mythe en rite in Mesopotamië: het verhaal van Atrachasis
  3. Zarathustra en de godsdienst van het oude Iran
  4. De zoroastrische visie op de geschiedenis van de wereld
  5. De Syrische en Kanaänitische context van Israel
  6. De godsdienst van Israel
  7. De eenwording van de antieke wereld: Alexander de Grote en het Hellenisme
  8. De confrontatie met de Griekstalige cultuur: het Hellenistisch Jodendom
  9. Jezus van Nazareth in historische context
  10. De inculturatie van de Jezus-beweging in de Grieks-Romeinse wereld: Paulus
  11. Christendom en het Romeinse Rijk tot Constantijn de Grote