Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Area Studies 5
Egypt under the Pharaohs 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
From Sumer to Babylon 5

Tweede semester

Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte 5
Persians, Greeks and Parthians in Mesopotamia 5
Ancient sources and material culture of the Greco-Roman world 5
Hellenistisch jodendom 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5
Seminar 1 OCMW 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museology of Ancient Egypt 5
Pompei and Herculaneum: life and death of two ancient cities 5

Studenten met eindexamen Grieks:

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep) 5

Studenten zonder eindexamen Grieks:

Basic Language Acquisition Ancient Greek (first half) 10

Tweede semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Studenten met eindexamen Grieks:

Grieks proza: Plato 5
Greek poetry: drama 5

Studenten zonder eindexamen Grieks:

Basic Language Acquisition Ancient Greek (second half) 10

Kies een van de drie pakketten:

Pakket taal:

Kies 15 EC

Religions of the Classical Mediterranean World 5
Biblical Aramaic 10
Introduction to the Cuneiform Script 5
Introduction to Akkadian 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 1 10

Pakket archeologie/Materiële cultuur

Material Culture of Ancient Egypt I 5
Ancient sources and material culture of the Greco-Roman world 5

Pakket Geschiedenis/Maatschappij

Egyptioan society 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Keuze voortzetting tweede taal of cultuurvak

Coins in the Roman world, between money and propaganda 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Biblical Hebrew 1 10
Old-Babylonian 1: Codex Hammurabi 5

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10
Coptic landscapes 5

More info

..