Prospectus

nl en

Introduction to Papyrology (translated texts)

Course
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie. Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

Na het volgen van dit college is de student bekend met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis; hij is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

140 uur, waarvan 24-28 voor het volgen van de colleges en de overige tijd voor het voorbereiden daarvan, inclusief het lezen van de voorgeschreven literatuur, het beantwoorden van de wekelijkse schriftelijke vragen en het voorbereiden van de individuele presentaties.

Toetsing

  • Beoordeling van actieve deelname aan de colleges inclusief kort referaat: 40%

  • Schriftelijke voorbereiding voor de colleges (huiswerk wordt op onregelmatige tijdstippen ingenomen): 60%

    Er geldt voor dit college een aanwezigheidsplicht. ### Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het bekendmaken van de wekelijkse opdrachten en voor eventuele mededelingen.

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F.A.J.Hoogendijk