Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het Oude Israël 5
Culturen van Mesopotamië en Anatolië 5
Oude geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Egypte onder de farao's (Cultuurgeschiedenis 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5

Tweede semester

Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 5
De hellenistische wereld/de hellenistische stad 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 15 ECTS)

Kies of Inleiding Middelegyptisch (15 ECTS) of Inleiding Akkadisch (10 ECTS) en Inleiding tot het spijkerschrift (5 ECTS)

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 15
Introduction to Akkadian 10
Introduction to Cuneiform Script 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 15 ECTS)

Studenten van Pad 2 breiden Grieks/Romeins Egypte uit met een werkstuk van 5 ECTS

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Geschiedenis van het verzamelen 1500-1800 5
Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Lectuur Middelegyptisch 10
Sumerisch 1 5
Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5
Standaardbabylonisch 1: Religieuze teksten 5
Bijbels Hebreeuws 1 10

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Introduction to Middle-Eastern Christianity 5
Inleiding Egyptische religie 5
Materiële cultuur van het oude Egypte II 5
Thema's uit de Archeologie van Mesopotamië en Anatolië 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5
Cultuurgeschiedenis 3: Anatolië 5
Noordwestsemitische epigrafie 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Latijn voor niet-classici (eerste helft) 10
Paleografie van de Griekse papyri 1 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS)

Dode Romeinen 10
Wereldmythen en hun betekenis 10

Tweede semester

Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Nieuwegyptisch 10
Klassiek Egyptisch 1 5
Oud-Babylonisch 2: Cursief 5
Standaardbabylonisch 2: Koninginscripties 5
Sumerisch 2: Gudea 5
Biblical Hebrew 2 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Koptisch Egypte 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5
Egyptische maatschappij 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Theory and history of Archaeology 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS)

Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10
Latijn voor niet-classici (tweede helft) 10
Paleografie van de Griekse papyri 2 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

De Oudheid in Muziek, Film en Dans 5
Het wereldbeeld in de Grieks-Romeinse Oudheid 10
De klassieke Spartaanse maatschappij 10

More info

..