Prospectus

nl en

Egyptische maatschappij

Course
2011-2012

Toegangseisen

————

Beschrijving

Inleiding tot aspecten van de Faraonische samenleving, met bijzondere aandacht voor discussie hierover in de egyptologie. Onderwerpen:

I. omgeving en ontwikkeling van de Egyptische staat: algemene inleiding; landschap, irrigatie, agrarische productie, bevolking, de staat: ontstaan en structuur

II. bestuur, administratie en recht: politieke structuur, instellingen, bestuur/administratie, recht

III. economie: productie, beheer en verdeling, economische mentaliteit, modellen

IV. sociale structuur: maatschappelijke gelaagdheid, status en inkomen, opvoeding, ontwikkeling

Leerdoelen

Kennis en kritische beoordeling van gangbare egyptologische theorieën met betrekking tot de Oudegyptische samenleving. Mondelinge en schriftelijke vaardigheid om deze kennis en beoordeling uit te drukken.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Een paper waarin de inhoud van het college zodanig wordt samengevat dat een beeld van de Oudegyptische samenleving in hoofdlijnen wordt gegeven. Omvang 8 à 10 pagina’s. Het gehele scala van onderwerpen dat in het college en de bijbehorende literatuur aan bod komt dient bestreken te worden. De paper heeft een verdeling in hoofdstukken (bv. elk hoorcollege een hoofdstuk, maar anders mag ook), beginnend met een inleiding en eindigend met een conclusie.

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Wordt bekendgemaakt op het college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte- en contractonderwijs

Belangstellenden die dit college in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over toelating, kosten en inschrijving.

Dit college is ook beschikbaar voor A la carte onderwijs

Let in beide gevallen wel op de toegangseis (zie beneden, Opmerkingen)

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring. Telefoon 071-527 4170

Overzicht

Elk onderdeel (zie ‘Beschrijving’) bestaat uit enkele hoorcolleges en wordt afgesloten met een vraag- en discussiebijeenkomst waaraan de studenten actief deelnemen (o.a. door middel van korte referaten). Uitgangspunten voor de discussies zijn de collegestof, literatuur en vertaalde teksten.

Opmerkingen

De doelgroep bestaat uit studenten OCMW en bijvakstudenten. Als toegangseis geldt Egypte onder de farao’s (5531VEOF) of een onderdeel dat vergelijkbare voorkennis geeft. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.