Prospectus

nl en

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato

Course
2011-2012

Admission requirements

Geen spcifieke toegangseisen.

Description

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten, waaronder een selectie uit Plato’s Politeia.

Course objectives

  • De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato alsmede over kennis van enige elementaire filosofische begrippen.

  • Het samenvatten, vergelijken van, en eventueel een voorkeur uitspreken voor 2 of 3 artikelen (secundaire literatuur) in essay-vorm (max. 2 pg.).

Timetable

Rooster GLTC

Mode of instruction

hoorcollege.

Assessment method

Tentamen.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Reading list

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via blackboard)

Registration

via uSis.

Contact information

R. M. van den Berg.