Prospectus

nl en

Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Panorama van de ruim duizend jaar geschiedenis van Egypte tussen Alexander de Grote en de eerste eeuwen van de Islam. De culturele transformatie van het land wordt besproken van de Oudegyptische cultuur via het Hellenisme en de Byzantijnse cultuur naar de Islam. Een serie specialisten verschaft een reeks heldere inleidingen op onderwerpen zoals de laatste eeuwen van de Oudegyptische religie, de geschiedenis van Romeins Egypte, of de cultuur van de koptische monniken.

Overzicht van de colleges 2012:
1) 15 feb. Ptolemeïsche geschiedenis (L.E. Tacoma)
2) 22 feb. Ptolemeïsch bestuur en economie (K. Donker van Heel)
3) 29 feb. Romeins-Byzantijnse geschiedenis (Tacoma)
4) 7 maart. Romeins-Byzantijns bestuur en economie (F.A.J. Hoogendijk)
5) 14 maart Monniken en mystici: vroegchristelijk en Koptisch Egypte tot 641 (J.vd Vliet)
6) 21 maart Geschiedenis en archeologie van Alexandrië (O.E. Kaper)
7) 4 april Archeologie van het dagelijks leven: provinciale steden en dorpen in de Nijlvallei en de oasen (Kaper)
8) 11 april Etniciteit en schriftelijkheid (Donker van Heel)
9) 18 april Familie en demografie (Tacoma)
10) 25 april Religie: De tempels en goden (Kaper)
11) 2 mei Religie: De graven en de dodencultus (Kaper)
12) 9 mei Vroegchristelijke kunst en architectuur (G.J.M. van Loon)
13) 16 mei De komst van de Islam (J. de Jong)

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van de belangrijkste feiten en gegevens die bepalend waren voor de geschiedenis en de cultuur van Egypte tussen 330 v.Chr en 900 n.Chr. De student verkrijgt inzicht in de processen van culturele verandering die in Egypte hebben plaatsgevonden. De student verwerft inzicht in het belang van de samenhang van historische, textuele en archeologische gegevens bij de studie van de cultuurgeschiedenis.

Rooster

Voor het rooster klik hier.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Leesverslag (30%) en schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Literatuur

  • A.K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, 2e editie London 1996, 264 p.

  • R.S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993, hoofdstukken 1, 2, 7 en 8; pp. 15-109 en 230-309

  • C. Riggs, The Beautiful Burial in Roman Egypt: Art, Identity and Funerary Religion, Oxford 2005, pp. 1-33
    Een moedercopie van de literatuur is te vinden in de bibliotheek van het NINO, bij de balie.

Aanmelden

Contact

Prof.dr. O.E. Kaper.

Opmerkingen