Prospectus

nl en

Latijn voor niet-classici (eerste helft)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het eerste semester maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden. In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Latijnse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Latijnse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Latijn gestelde teksten; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Rooster

Rooster Grieks en Latijnse Taal en Cultuur

Onderwijsvorm

hoorcollege/responsiecollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond.
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof: Grammatica, Oefeningen én Woorden, en, in het tweede semester, de gelezen teksten. De student moet n.a.v. Latijnse zinnen/passages morphologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze zinnen/passages kunnen vertalen.

Blackboard

Nee

Literatuur

  • Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN 90-5383-230-0

  • Aanbevolen: Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Caroline Kroon, Amsterdam, University Press 2007; ISBN 978-90-5356-950-4

Informatie

E. van Emde Boas