Prospectus

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Introduction Ancient History (OG) 5
Material Culture of the Ancient Near East 5

Kies één taal (10 EC) uit:

Introduction to Middle Egyptian 10
Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10
Biblical Hebrew 1 10

Bij keuze voor Grieks:

Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving B/C groep
Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid

Introduction to Ancient Greek: Grammar and Reading Skills 1 and 2 5/10
Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep) 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Academic Skills (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0
Seminar OCMW 1 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Religions of Antiquity 5

Trackspecifiek 15 EC

Material Culture of Ancient Egypt 5
From Aram to Zakho 5
Cultural History of Anatolia 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Area Studies 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Museology of the Ancient Near East 5

Trackspecifiek 15 EC

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

King Herod and His Colleagues. The Eastern Roman Empire in the Time of Jesus and Augustus 10
Make Rome Great Again: Emperors and Propaganda 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Philosophy of Science 5
Art history of Egypt and Syria-Mesopotamia 5

Trackspecifiek 15 EC

Cultural History of Anatolia 5
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5

Studenten zonder Grieks kiezen:

Topics in Greek papyrology (texts in translation) 5

Studenten met Grieks kiezen:

Introduction Greek Papyrology 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Trackspecifiek 15 EC

Greek Paleography 1 5

Seminar Oude Geschiedenis:

Home is where the Lares are: The Roman familia and her members 10

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Gemeenschappelijk

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl