Prospectus

nl en

Introduction to Ancient Greek: Grammar and Reading Skills 1 and 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die Grieks wil leren maar geen Grieks in het eindexamen heeft gehad. Heb je dat wel en wil je je kennis van het Grieks opfrissen? Dan kan de tweede helft van deze cursus in het tweede semester, met hoogtepunten uit de Griekse literatuur een geschikte optie voor je zijn.
Studenten Taalwetenschap met specialisatie VIET volgen de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd, en anders de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid.
Studenten Oude Culturen van de Mediterrane Wereld met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).

Beschrijving

Het doel van deze cursus van 2 x 5 ec is een basale kennis te verwerven van het klassieke Grieks (morfologie en syntaxis). Deze grammaticale kennis wordt ingezet voor het lezen van eenvoudige (bewerkte) teksten. Ook leert de student een basisvocabulaire van de meest frequente Griekse woorden. Het doel is dat een student na deze cursus in staat is eenvoudige bronteksten in het Grieks met behulp van woordenboek en vertaling te ontcijferen

Leerdoelen

De student beschikt over:

  • Kennis: globale kennis van de morfologie en syntaxis van Griekse naam- en werkwoordsvormen, en van een basisvocabulaire.;

  • Vaardigheden: aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige (bewerkte) Griekse tekstpassages met begrip lezen en in het Nederlands vertalen, en vragen over vorm en inhoud van de gelezen tekst beantwoorden.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • Colleges: 26 uur;

  • Collegevoorbereiding en verwerking collegestof: 78 uur

  • Deeltoets en eindtoets: 6 uur

  • Tentamenvoorbereiding: 30 uur

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:
-Deeltoets 1: grammatica (vormleer, vocabulaire) + vertaling (2 x 20 = 40%);
-Deeltoets 2: grammatica, vertaling gelezen tekst met vragen, vertaling niet-voorbereide tekst met aantekeningen (3 x 20 = 60 %).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Nabespreking tentamen

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 1 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van toets 2 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Blackboard

Enig aanvullend studiemateriaal (oefeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker